finnishSwedishEnglish
rtyuuo

ghhffoöä


 

 
 

 

iceva logo

Centralsugsystem

 

Centralsugsystem vid materialhantering betyder i praktiken det att man bygger en enhetlig vakumlinje till alla produktionsmaskiner som kopplas till systemet. På produktionsmaskinerna lägger man materialcykloner som fylls med hjälp av vakuum. Materialet kommer till cyklonerna från behållare bredvid maskinerna eller från ett materiallager. Om materialet kommer från materiallagret så då behövs det åtminstone en transportlinje men oftast kommer det en transportlinje till varje maskin. På det sättet kan man köra maskinerna oberoende av varandra.

I systemet installeras ett centralfilter vars uppgift är att filtrera damm som uppstår vid material transporteringen och sen hamnar längs vakuumlinjen till filtret före pumpen.

Allting styrs via en styrenhet var man kan justera cyklonernas sugtider, larmnivåer och linjens rensugningstider etc.

En vakuumpump driver systemet och den väljs beroende på kapacitet och transporteringssträckor.

Oftast finns det ännu ett kopplingsbord i systemet med vars hjälp man kan smidigt växla mellan de olika materialen som ska till maskinerna.

Följande fördelar uppnås med ett centralsugningssytem: 

Dammet samlas i centralfiltret och kommer inte i produktionsutrymmet.

Materialhanteringen sker inte bredvid maskinen så risken att halka på granulat minskar då det samtidigt ser snyggt o städat ut. Dessutom är utrymme kring maskinen betydligt större o klarare.

Det finns färre delar som kräver service.

ICEVA Ab har en lång erfarenhet av att leverera centralsugsystem såväl som till Finland som till Europe. Vi offerar gärna såväl stora som små enheter och vi hjälper gärna vid planering och installering vid behov.

 

Exempel på några komponenter i ett centralsugsystem:

 

 
Bowtec Oy 2008